Søg


Kan du ikke finde svaret på dit spørgsmål? Så send gerne dit spørgsmål til os, så ligger vi svaret ind i FAQ modulet.

Hvad kendetegner spam? » Hvad kendetegner spam?


Spørgsmål oprettet den 01-12-2011.

Spørgsmål:

Hvad kendetegner spam?


Svar:

Spam er uanmodede elektroniske henvendelser, der indeholder reklamer eller anden form for markedsføring, som du ikke har givet samtykke til at modtage.

Spam er reguleret i markedsføringslovens § 6, som Forbrugerombudsmandens fører tilsyn med.
For at være sikker på, at den henvendelse, du har fået, er spam (i lovens forstand), skal du kunne svare ja til følgende spørgsmål:

• Er den modtagne spam udsendt af en erhvervsdrivende? Det er kun erhvervsdrivendes udsendelse af elektroniske reklamer, der er forbudt. Det vil sige, at fx e-mails fra private personer, politiske foreninger, foreninger med et almennyttigt formål og offentlige myndigheder som udgangspunkt ikke er omfattet af forbuddet i loven.

• Er henvendelsen uanmodet? En elektronisk henvendelse anses for uanmodet, hvis du ikke forinden positivt har sagt ja til at modtage reklamer inden for bestemte områder fra afsenderen. Husk at overveje, om du på et tidspunkt har sagt ja tak til reklamer, tilmeldt dig et nyhedsbrev eller lignende. Hvis det er tilfældet, er reklamen som udgangspunkt ikke uanmodet og dermed ikke ulovlig.

• Er henvendelsen udsendt med henblik på at sælge varer eller tjenesteydelser? Henvendelsen skal indeholde reklame. En elektronisk henvendelse, der ikke indeholder reklame, er ikke ulovlig, selvom den er uanmodet.

Kilde: forbrugerombudsmanden.dk

Læs mere om spam
Gode råd til at undgå spam

Dette svar har hjulpet 1336 person. Det hjalp også mig.