Hvad er CMS eller Content Management System?

Med risiko for at fremhæve det åbenlyse, kan et Content Management System beskrives som et system der kan redigere indhold (content). Der er til tider forvirring omkring hvad et CMS rent faktisk kan.

Så for at kunne definere hvad et CMS skal kunne er vi nød til at definere:
1. Hvad vi taler om, når vil taler om indhold/content
2. Hvad vi forstå ved management
3. Hvad vi mener med system

1. Hvad er Content?
Content (indhold) er alle former for digitale "enheder" der bruges på et website. Det kan være tekst, billeder, grafik, lyd, video med mere. Eller sagt med andre ord, content er faktisk alt der kan blive publiceret via inter-, intra- og/eller ekstranet.

2. Hvad er Content Management?
Content Management er en effektiv håndtering af indholdet der er beskrevet i ovenstående afsnit med en kombination af regler, processer og/eller workflow på en sådan måde at web-masteren og de andre redaktører kan oprette, redigere og håndtere al indholdet på en webside i overensstemmelse med de definerede skabeloner og/eller retningslinjer.

3. Hvad er CM System?
Systemet er defineret som et redskab eller en kombination af redskaber der gør det hurtigt og effektivt at producere websider.

Når vi kombinerer de 3 afsnit, kan vi sige:
Et CMS (Content Management System) er et værktøj, der giver webmasteren og redaktørerne mulighed for at oprette, redigere og publicere forskelligt indhold (f.eks. tekst, billeder, animationer mm.), samtidig med at den fastlagte kommunikations- og designlinje fastholdes.